Make your own free website on Tripod.com
 
สมาธิทำให้เกิดปัญญา
คิดได้รวดเร็วและได้คำตอบที่ดีิคุณบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ และประธานบริหาร
บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

จริงๆ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆ นะครับ แต่ก็อย่างที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นก็ไม่เท่านั่งสมาธิ ต้องลองดูและพยายามปฏิบัติ เมื่อถึงจุดหนึ่ง เราได้เข้าถึงความรู้สึกนั้น เราจะเชื่อเอง จะพบคำตอบด้วยตัวเอง

การนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาจริงๆ สังเกตจากตัวเราเอง เดิมทีเราอาจจะไม่สามารถคิดในสิ่งที่เราสามารถคิดได้ในเวลานี้ การเชื่อมต่อระหว่างความรู้ต่างๆ เป็นไปได้เร็ว เหมือนกับว่ามันออนไลน์ออโตเมติกยังไงไม่รู้ พอฟังเรื่องนี้ปุ๊บ จะบอกอ้อเรื่องโน้นเขาว่าไว้อย่างนี้ คือจะปุจฉา-วิสัชนาด้วยตัวเองจริงๆ เป็นเรื่องอัศจรรย์มาก ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดมากหรอกนะครับ ก็เหมือนคนปกติทั่วๆ ไป แต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธินานๆ สักครึ่งชั่วโมง หรือ ๔๐ นาทีขึ้นไปนี่ เวลาคิดอะไรขึ้นมาจะเร็วมาก ได้คำตอบที่ดีจริงๆ

การนั่งสมาธิทำให้จิตใจเราผ่องใส สิ่งต่างๆ ที่บดบังความคิด บดบังหนทางที่เราจะนำมาแก้ไขปัญหานั้น จะตกตะกอนได้ จะเห็นเป็นผังแบบที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านพูดว่าเป็นผังไปสู่ผังสำเร็จ พอเราคิดความคิดมันจะรวมตัวกันเร็วขึ้นครับ

การนั่งสมาธินี้พอเราได้เห็นคุณค่า พบความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆ เราจะมีความรู้สึกปีติ เราอยากพบความรู้สึกนี้อีก คล้ายๆ เราออกกำลังกาย พอเราได้ออกกำลังกายสักระยะหนึ่ง เราจะเกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มันทำให้สบายใจ โล่งหลังจากออกกำลังกาย การนั่งสมาธิก็คล้ายๆ กัน ทำให้เราหายเครียด ทำให้เราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตคืออะไร มันไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราเวียนว่ายอยู่ ทุกอย่างจะมาประมวลเป็นภาพ แล้วแจ้งเป็นคำตอบให้เราเองในเวลาที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนา